»Utile»Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDITII de utilizare a paginii www.webcar.md

I. Prevederi generale

Aceasta secțiune conține regulile obligatorii aplicabile oricărei persoane fizice sau juridice care folosește serviciile oferite de pagina www.webcar.md. Orice persoană care vizitează site-ul www.webcar.md sau se înregistrează ca utilizator persoană juridică (dealer), se consideră că a luat cunoștință despre și este de acord cu Termenii și condițiile de utilizare pe care le acceptă fără rezerve așa cum sunt prezentate în cele ce urmează.

Aceste reguli sunt elaborate de către proprietarul site-ului www.webcar.md și vor putea fi modificate de către aceasta fără consimțământul și fără anunțarea prealabila a utilizatorilor. În secțiunea „Termeni și condiții” utilizatorii au la dispoziție și pot consulta termenii și condițiile în vigoare la momentul accesării site-ului.

II. Prezentarea serviciilor

Furnizorul, NextCar GmbH, oferă servicii de publicare de anunțuri pentru vânzarea diferitor tipuri de vehicule și altor servicii aferente vânzării de vehicule, prin intermediul paginii www.webcar.md.

NextCar GmbH este persoană juridică germană, cu sediul în Otto-Hahn Straße 13B, 85521 Hohenbrunn, OT Riemerling, Germania.

Pagina www.webcar.md este moderata de către furnizor prin intermediul operatorilor desemnați. Furnizorul oferă posibilitatea publicării anunțurilor pentru societăți specializate în vânzarea de vehicule, denumiți „dealeri”.

Anunțul este mijlocul prin care utilizatorii pot lansa spre publicare oferte de vânzare pentru vehicule pe pagina www.webcar.md. Modalitatea și condițiile de publicare a anunțurilor sunt prevăzute la punctul V.

În prezentul act, termenul „vehicul” poate să desemneze un autoturism, autoutilitară, autocamion, autobuz sau orice alt tip de autovehicul, precum și piese sau accesorii auto, servicii și lucrări aferente industriei auto, sisteme mecanice utilizate pentru transport, după caz.

III. Instrumente de căutare a informațiilor și legături cu alte pagini de web

Pagina www.webcar.md conține legături cu alte pagini de web, trimiteri sau instrumente de căutare a informațiilor oferite de alți furnizori de servicii informaționale. Astfel, NextCar GmbH facilitează accesul utilizatorilor săi la informații considerate relevante și interesante, aplicații publicitare oferite de alți furnizori. Potrivit art. 15 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, prin punerea la dispoziția destinatarilor a serviciului sau a unor instrumente de căutare a informațiilor sau a unor legături cu alte pagini de web, NextCar GmbH nu răspunde pentru informația în cauză și nu-și asumă vreo obligație pentru conținutul sau actualitatea respectivelor pagini de internet, decât dacă caracterul nelegal al acestor informații a fost constatat printr-o decizie a unei autorități publice. Folosirea acestor pagini este supusă unor reguli de utilizare proprii, stabilite de operatorii respectivelor pagini, utilizatorii având opțiunea de a alege, pe proprie răspundere, sau de a refuza accesarea acestor pagini.

IV. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul paginii www.webcar.md (incluzând designul, fotografii, imagini, elemente grafice, desene, articole, anunțuri, orice date, texte, materiale, programe și aplicații, etc.), este protejată de legislația privind proprietatea intelectuală. Prin urmare, este interzisă utilizarea, cu scopul reproducerii sau distribuirii, a oricăror materiale disponibile pe pagina www.webcar.md, fără o permisiune scrisă și prealabilă din partea NextCar GmbH.

Utilizatorii sunt de acord ca asupra anunțurilor create, destinate să fie publicate pe www.webcar.md, să transmită către NextCar GmbH un drept neexclusiv de autor cu privire la copierea, traducerea, publicarea, republicarea, difuzarea precum și orice altă formă de expunere publică în cadrul www.webcar.md.

V. Anunțul de vânzare

Pagina www.webcar.md oferă servicii pentru o singură categorie de utilizatori, persoane juridice (dealeri), care vor încheia un contract scris  cu NextCar GmbH, obiectul contractului fiind reprezentat de abonamentul/condițiile negociate de fiecare dealer cu NextCar GmbH în vederea publicării unuia sau mai multor anunțuri.

Abonamentele www.webcar.md sunt negociate individual cu dealerii, includ numărul de vehicule ce pot fi postate pe www.webcar.md, respectiv extra opțiuni de care dealerii pot beneficia, precum și condițiile financiare în care o pot face. Rolul extra opțiunilor este de a mări eficiența anunțurilor standard, îmbunătățindu-le vizibilitatea în lista cu rezultatele căutării și/sau oferindu-le o poziționare mai bună.

Publicarea anunțului este gratuită. Prealabil publicării unui anunț, utilizatorii acceptă în totalitate și necondiționat regulile de utilizare a paginii www.webcar.md descrise în prezentul act, această acceptare fiind o condiție esențială și prealabilă publicării oricărui anunț.   Utilizatorii care nu respectă regulile stabilite prin prezentul act, pot fi trași la răspundere potrivit prevederilor acestuia.

Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, utilizatorii, cunoscând prevederile legii penale referitoare la falsul în declarații, declară că toate informațiile pe care le furnizează sunt reale.

Prin accesarea paginii www.webcar.md dealerii își dau consimțământul să primească comunicări comerciale prin poșta electronică.

Servicii suplimentare pentru dealeri. Pe lângă extra opțiuni, dealerii pot beneficia de o serie de servicii suplimentare (gratuite sau contra cost) după cum urmează:

1. Banner cu reclame țintite către anumite categorii de clienți (de exemplu, cei care cumpără Volkswagen Passat)

2. Link direct către site-ul companiei

3. Site de prezentare separat, în cadrul www.webcar.md

4. Cerere de e-mail (dacă, pe moment, vizitatorii nu găsesc vehicule care să corespundă anumitor criterii de căutare, pot cere ca www.webcar.md să-i anunțe prin e-mail când un astfel de vehicul e adăugat în baza de date)

5. Operațiuni nelimitate (în premieră pentru România, www.webcar.md oferă clienților săi cu abonament un număr nelimitat de operațiuni, ceea ce permite un management flexibil al stocurilor de vehicule.)

Serviciile suplimentare enumerate mai sus sunt exemplificative și nu limitative și vor fi negociate și cuprinse în contractele încheiate între dealeri și furnizori.

Datele de identificare ale societății NextCar GmbH sunt afișate la punctul II.

VI. Dreptul furnizorului de a modifica anunțurile și de a bloca conturile utilizatorilor

Fiecare utilizator trebuie să folosească pagina www.webcar.md cu bună-credință și este răspunzător în întregime de informațiile pe care le transmite și de tranzacțiile pe care le efectuează.

Furnizorul are obligația de a publica toate anunțurile care respecta prezentele reguli de utilizare și pentru care utilizatorul a achitat prețul aferent.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge, după caz, anunțurile care:

 • Au un conținut vădit ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, vulgar, rasist, discriminator sau care ofensează în orice alt mod viața privată a unei persoane;
 • Nu permit identificarea utilizatorului în baza datelor furnizate; sau datele furnizate sunt false;
 • Sunt postate în numele unor alte persoane, fără consimțământul acestora, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor în vigoare;
 • Conțin materiale cu viruși sau alte programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui echipament IT;
 • Conțin materiale protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, incluzând drepturile la intimitate și viață privată, drepturile de imagine și utilizarea imaginii unei persoane în public și publicitate, în afara cazului în care utilizatorul este proprietarul acestor materiale sau dovedește că a obținut acordul proprietarului sau titularilor de drepturi de a posta materialul;
 • Au orice alt conținut ilegal, promovează activitatea ilegala sau încalcă drepturile legale ale altor persoane;
 • Datele vehiculului nu sunt conforme cu realitatea (prețul, datele tehnice și pozele).


Prin modificare furnizorul înlătură sau schimbă o parte a anunțului care contravine prevederilor prezentelor Termeni și condiții. Modificarea poate fi efectuată numai dacă partea din anunț care contravine prevederilor prezentului act nu este un element esențial al anunțului.

NextCar GmbH își rezervă dreptul de a bloca în orice moment și fără notificare prealabilă conturile utilizatorilor care nu respectă aceste reguli, termenii și condițiile de utilizare a acestui site, sau care perturbă sau interferează în orice mod cu operațiunile tehnice ale furnizorului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile de utilizare a  paginii, de aceea utilizatorii trebuie să verifice regulat aceasta secțiune, pentru a fi la curent cu apariția unor eventuale actualizări.

Pe lângă blocarea conturilor utilizatorilor care nesocotesc termenii și condițiile de utilizare a paginii, furnizorul va sesiza de îndată organele competente în fiecare caz în care se constată că s-au efectuat operațiuni neautorizate asupra acestei pagini, incluzând dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, etc.

În toate cazurile de ștergere/modificare a unui anunț, pentru care s-a achitat prețul aferent, utilizatorul va fi notificat despre cauzele care au determinat furnizorul să modifice/șteargă respectivul anunț. În caz de modificare/ștergere a unui anunț pentru motivele mai sus arătate, utilizatorii nu au posibilitatea de a solicita restituirea prețului achitat pentru anunțul în cauză.

VII. Clauza de nerăspundere

NextCar GmbH nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate în cadrul anunțurilor publicate pe www.webcar.md. Utilizatorii paginii www.webcar.md înțeleg și își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul materialelor postate, NextCar GmbH neputând fi trasa la răspundere pentru veridicitatea informațiilor publicate de către utilizatori.

NextCar GmbH nu garantează că pagina www.webcar.md este lipsită de viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește această pagină pe riscul propriu, NextCar GmbH fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea paginii.

Furnizorul nu poate garanta că Pagina www.webcar.md va fi disponibilă neîntrerupt. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce excedă în orice mod controlului său și nici pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauză.

VIII. Comunicări și reclamații

Utilizatorii sunt invitați să trimită comentarii, note, sugestii, observații sau raportări privind încălcarea unor reguli de utilizare a paginii la adresa [email protected]

Utilizatorii pot folosi această adresă de mail și în cazul în care se consideră vătămați în drepturile lor printr-un act al furnizorului.

Furnizorul va răspunde în maximum 10 zile la toate sesizările care sunt întemeiate și care conțin datele de identificare ale expeditorului și descrierea adecvată a cauzei la care se referă.

Orice reclamații referitoare la publicarea, modificarea, întreruperea afișării  unui anunț vor fi rezolvate numai dacă furnizorul este informat de către utilizator în cel mult 3 zile de la producerea evenimentului care constituie obiectul reclamației.

Utilizatorii se pot adresa de asemenea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și supravegherea pieței, prin accesarea linkului: www.consumator.gov.md.

IX. Legea aplicabilă

Raporturile juridice născute din prezentul act între furnizor și utilizatori sunt guvernate de legislația europeană.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu Termenii și Condițiile de utilizarea a paginii www.webcar.md, care nu poate fi rezolvată în mod amiabil, urmează a fi soluționată de instanțele competente din Uniunea Europeană, competență pe care utilizatorii o acceptă în mod expres prin luarea la cunoștință și acceptarea acestor Termeni și condiții.

Modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare

Termenii și condițiile pot suferi modificări în orice moment, pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru. Administratorul site-ului va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii și condițiile site-ului, fără a-l notifica pe acesta, în prealabil, referitor la schimbările apărute.

 

Cookie-uri


1. Ce este un cookie?

Folosit, în prezent, de aproape toate paginile web, un cookie este un fișier text de dimensiune redusă, format din litere și cifre, care se stochează pe computer, pe dispozitivul mobil sau pe alt echipament electronic de pe care se accesează pagini de internet. Cookie-ul se instalează prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) la prima accesare a unei pagini web; acesta nu conține programe software, viruși sau spyware și, totodată, nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului. Acest tip de fișier permite, în schimb, recunoașterea dispozitivului și echipamentului electronic ale utilizatorului și afișarea paginilor de internet prin adaptarea conținutului la preferințele individuale ale utilizatorului, optimizându-se inclusiv timpul de încărcare a paginilor.

Durata de viață a unui cookie nu este fixă, ci poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o sesiune de accesare (cookie-uri de sesiune) și nu sunt salvate după ce utilizatorul părăsește website-ul, în vreme ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri persistente), fie pe o perioadă de timp setată de server, fie până când sunt șterse manual de către utilizator.

Directiva privind fișierele cookie

Protejarea datelor personale în timpul utilizării paginii noastre web este o prioritate pentru noi în ceea ce privește colaborarea cu dumneavoastră, motiv pentru care vă informăm, în continuare, în detaliu, cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății NextCar GmbH, în limitele prevăzute de lege.

Pagina noastră web utilizează un software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea datelor astfel colectate, se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor, informații care contribuie la îmbunătățirea calității ofertei noastre. Astfel, pentru fiecare accesare a uneia sau mai multe pagini de pe site se stochează, fără restricții, următorul set de date:

● Adresa IP a computerului care transmite solicitarea, sub formă anonimizată;
● Data și ora consultării, respectiv a solicitării;
● Denumirea paginii consultate sau a fișierului consultat;
● Referire la pagina de pe care se consultă această pagină;
● Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea acestuia;
● Sistemul de operare de pe dispozitivul folosit de utilizator.


2.
Setările pentru cookie-uri pe această pagină web

2.1. Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră: „Category: Necessary”

Fișierele cookie care sunt absolut necesare, numite și „Category: Necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere sunt utilizate exclusiv de noi, fără a fi transmise terților, și sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Dintre fișierele cookie care sunt absolut necesare fac parte și așa-numitele „Session-Cookies”, fără de care nu pot fi activate funcțiile din spatele conectării și, implicit, nu este posibilă conectarea.

În plus, asemenea fișiere cookie asigură, de exemplu, în momentul schimbării paginii din http în https (conexiune securizată), funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor cookie absolut necesare nu se solicită acordul utilizatorului.

Fișierele cookie care sunt absolut necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcției acestei pagini. Acestea pot fi, însă, oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit.

2.2. Third-Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră: „Category: Statistics” și „Category: Marketing”

Pe această pagină web au fost integrate și conținuturi aparținând terților. În timp ce dumneavoastră accesați diverse pagini de pe acest site, acești furnizori terți pot plasa cookie-uri, obținând, astfel, informații privind accesarea, de către dumneavoastră, a respectivelor pagini.

„Category: Statistics”

Cookie-urile de statistică ajută administratorii website-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii acestuia interacționează cu paginile, colectând și raportând informațiile în mod anonim.

 • Google Analytics
 • Webcar statistics

„Category: Marketing”
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe mai multe website-uri. Intenția este aceea de a afișa publicitate relevantă pentru utilizator și, implicit, mai valoroasă pentru gazdă și pentru terți.

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Google Tag Manager
 • etc.

3. Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți să vă setați browser-ul în așa fel încât fișierele cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie refuzate din start. Vă rugăm să rețineți, totuși, faptul că, fără fișierele cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate deloc sau pot fi utilizate doar în mod limitat.

Pentru modificarea setărilor privind cookie-urile, va trebui să vă configurați browser-ul după cum urmează: